O nás

Společnost B2 Kapital Czech Republic s.r.o. (dále jen „B2“) je investorem a správcem nekvalitních aktiv, zejména nesplácených úvěrů.  Jako součást koncernu B2 Impact se sídlem v norském Oslu vykonává B2 činnosti v oblasti správy a vymáhání úvěrů, které vycházejí z norského modelu vymáhání a správy pohledávek.

B2 obecně klade zvláštní důraz na zvyšování likvidity svých klientů tím, že věřitelům umožňuje „očistit“ svoji finanční situaci prodejem problematických pohledávek a poskytuje jim jistotu, že na potřeby jejich klientů bude brán ohled, a při vymáhání s nimi bude zacházeno s respektem. B2 jedná s klienty, u kterých eviduje nesplacené závazky, vždy s důkladnou péčí a díky flexibilnímu přístupu jim prostřednictvím otevřené transparentní spolupráce a individuálního přístupu umožňuje, aby se dluhů zbavili jednou pro vždy.

S využitím rozsáhlých mezinárodních zkušeností koncernu B2 Impact a odbornosti, zkušeností a profesionality našich zaměstnanců usilujeme o maximální rychlost a efektivitu své činnosti ke spokojenosti všech účastníků finančních operací. Společnost B2 se pružně přizpůsobuje tržním podmínkám a požadavkům zákazníků a dokáže transparentně a zároveň optimálně strukturovat opatření pro likviditu věřitelů.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI:

Název společnosti: B2 Kapital Czech Republic s.r.o.
Sídlo společnosti: Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1

Jednatel: Brian Wilson

Pracovní doba:
Pondělí – Pátek
09:00h – 17:00h

Kontakt:
Tel.: +420 226 217 971
E-mail: b2czech@b2kapital.cz

DIČ: 04191536
IČO: CZ04191536

Banka: UniCredit Bank Česká republika
Účet pro transakce:  2111846155/2700
IBAN: CZ1127000000002111846155
SWIFT: BACXCZPP

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.