Baza znanja

26.
08
2019.

Převod finančních pohledávek/postoupení

Převodem finančních pohledávek/postoupením přechází pohledávka z předchozího věřitele na nového věřitele, zatímco pohledávka a dlužník zůstávají beze změny. Právním základem pro postoupení mohou být smlouva, právní předpis a rozhodnutí soudu.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.