Slovník pojmů

01.
07
2019.

Věřitel

Věřitel je účastníkem závazkových vztahů, jemuž druhý účastník (dlužník) udělil oprávnění vymáhat určitá práva, činit nebo nečinit určitá jednání nebo se něčeho vzdát vůči druhému účastníkovi (dlužníkovi). Jedná se o dvoustranný vztah, ve kterém mají oba účastníci svá práva a povinnosti.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.