Novinky

01.
07
2019.

Jak je možné, že byl můj dluh převeden na B2 Kapital?

V souladu s obchodním zákoníkem České republiky společnost B2 Kapital odkoupila váš splatný a nesplacený dluh, s největší pravděpodobností od vašeho původního poskytovatele úvěru. Společnost B2 Kapital jako nový věřitel převzala další postup vymáhání předmětného dluhu.

Číst více
01.
07
2019.

Je možné odpustit dluh občanům v nejobtížnější sociální situaci?

Společnost B2 Kapital umožňuje odpuštění dluhu a v minulosti již tak učinila podle platných právních předpisů u klientů, kteří předložili žádost v řádném termínu a požadované formě a splnili podmínky stanovené příslušnou legislativou.

Číst více
01.
07
2019.

Jaké nové výdaje a poplatky bude nutné hradit nyní, když jste převzali můj dluh?

Dluh, který jste měli u předchozího věřitele, byl převeden na společnost B2 Kapital a ve vztahu k samotnému převodu vám nevznikly žádné další poplatky ani náklady kromě příslušného úroku z prodlení.

Číst více
01.
07
2019.

Je možné uvolnit můj zmrazený účet, když si s vámi dohodnu splátkový kalendář?

Veškerá stávající exekuční opatření a zajištění, která byla uplatněna, budou zrušena a uvolněna ihned po splacení příslušného dluhu.

Číst více
01.
07
2019.

Zrušil jsem svůj běžný účet nebo úvěr. Jak je možné, že zůstal nějaký dluh?

Pokud máte potvrzení o zrušení účtu nebo úvěru, zašlete nám je prosím, abychom mohli věc dále prověřit. Pokud jde o běžné účty, platí, že jestliže byl účet zmrazen, nelze jej zrušit, dokud nejsou vyřešeny evidované dluhy.

Číst více
01.
07
2019.

Jak mohla částka dluhu tak narůst? To není správné.

Prosíme o zaslání písemné námitky s vysvětlením rozporovaných částek. Přiložte laskavě veškerou příslušnou dokumentaci, která svědčí ve váš prospěch.

Číst více
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.