Novinky

26.
08
2019.

Převod finančních pohledávek/postoupení

Převodem finančních pohledávek/postoupením přechází pohledávka z předchozího věřitele na nového věřitele, zatímco pohledávka a dlužník zůstávají beze změny. Právním základem pro postoupení mohou být smlouva, právní předpis a rozhodnutí soudu.

Číst více
26.
08
2019.

Řízení o výkonu rozhodnutí

Řízení o výkonu rozhodnutí je řízení, v němž věřitel vymáhá svoji pohledávku prostřednictvím soudu či notáře. Návrh na výkon rozhodnutí lze zaslat na základě platných a pravých dokladů k prokázání pohledávky.

Číst více
23.
08
2019.

Dlužník

Dlužníkem je osoba, která má vůči věřiteli smluvní závazek.

Číst více
01.
07
2019.

Věřitel

Věřitel je účastníkem závazkových vztahů, jemuž druhý účastník (dlužník) udělil oprávnění vymáhat určitá práva, činit nebo nečinit určitá jednání nebo se něčeho vzdát vůči druhému účastníkovi (dlužníkovi). Jedná se o dvoustranný vztah, ve kterém mají oba účastníci svá práva a povinnosti.

Číst více
01.
07
2019.

Pohledávka/dluh

Povinnost fyzické osoby nebo právnické osoby (dlužníka) zaplatit něco (zpravidla peněžní prostředky) druhému účastníkovi, věřiteli.

Číst více
01.
07
2019.

Úrok

Úrok je poplatkem v penězích za vypůjčenou částku a platí jej úvěrovaný úvěrujícímu. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech a považuje se za cenu peněz nebo kapitálu, kterou platí úvěrovaný nebo dlužník za možnost používat vypůjčené peníze nebo kapitál.

Číst více
01.
07
2019.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je sankcí pro dlužníka, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků; úrokovou sazbu stanoví příslušné právní předpisy. Věřitel má nárok na úrok z prodlení bez ohledu na to, zda mu v důsledku prodlení dlužníka vznikla nějaká škoda.

Číst více
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.