Časté dotazy

01.
07
2019.

Jak mohla částka dluhu tak narůst? To není správné.

Prosíme o zaslání písemné námitky s vysvětlením rozporovaných částek. Přiložte laskavě veškerou příslušnou dokumentaci, která svědčí ve váš prospěch.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.