Časté dotazy

01.
07
2019.

Jaké nové výdaje a poplatky bude nutné hradit nyní, když jste převzali můj dluh?

Dluh, který jste měli u předchozího věřitele, byl převeden na společnost B2 Kapital a ve vztahu k samotnému převodu vám nevznikly žádné další poplatky ani náklady kromě příslušného úroku z prodlení.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.