Slovník pojmů

01.
07
2019.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je sankcí pro dlužníka, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků; úrokovou sazbu stanoví příslušné právní předpisy. Věřitel má nárok na úrok z prodlení bez ohledu na to, zda mu v důsledku prodlení dlužníka vznikla nějaká škoda.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.